Årsmøte i Klokkarvik grendalag

Årsmøte i Klokkarvik grendalag
Tid: onsdag 6. mars kl. 19
Sted: Grendahuset

Saksliste: 
– Godkjenning av innkalling
– Godkjenning av regnskap/budsjett
– Godkjenning av årsmelding
– Valg
– Innkomne saker

Saker til årsmøte må være styret i hende 1 uke før årsmøte.
Enkel servering

Vel møtt!

Hilsen Klokkarvik grendalag

Frode Wessel Jansen
klokkar@gmail.com