Sund Kyrkje

Her er nokre bilder av Sund Kyrkje (gamle kyrkja). Som dei «eldre» huske var det eit fantastisk glasmaleri i alteret på den gamle kyrkja.

glassmaleri-sundkirke
Foto: Jarle Sælensminde

Fargane i bildet var flotte og det var nok eit av dei flottaste glasmaleria i Hordaland. Om nokon har historia om dette ta gjerne kontakt for å koma med info.

Sund-gamle-kirke

Her ser me «gamle kyrkja» slik ho såg ut på 50-60 talet. Nøyaktig årstal er ukjent. (Bildet utlånt av Jarle Sælensminde)

På sidene til Norsk Institutt for kulturminneforskning kan du lese om kirkene i Sund tilbake til 1337 . Følg denne lenka her.