Gamle bilder frå Klokkarvik

Frå MARCUS, spesialsamlingene ved universitetet i Bergen har eg funne bilder frå Gudrun Hilmers Negaards samling. Mange av desse bildene er tatt i og rundt Klokkarvik. Pga av opphavsrett publisere vi ikkje bildene direkte her, men lager ei lenke til kvart bilde som kan vere interessant. Klikk på lenka og bildet åpner i ny arkfane.

Brygge ved Klokkarvik i Sund 1898

Hilda Hilmers ved Lensmannsvatnet ved Klokkarvik i Sund, 1898

Lensmannsvatnet ved Klokkarvik i Sund

Trolig Signy Wesenbergs hus ved Klokkarvik i Sund. Signy Wesenberg (1869-1949), niese av Hilda og Ditlef Hilmers.

Signy Wesenberg og faren Harald Wesenberg, trolig fra Signy Wesenbergs hus ved Klokkarvik i Sund

Gårdshus i Sund, trolig i nærheten av Klokkarvik

Folkene på «Buggemyr», Sund 1898. Henrikke og Kaspar Nygård.

Marsteinen fyr, 1898

Gruppebilde med 14 personer, fra Signy Wesenbergs hage ved Klokkarvik i Sund

Gruppebilde fra Klokkarvik i Sund, 1898. Huset i bakgrunnen tilhørte trolig landhandler og baker Anders Taranger og kona Inga. Bygningen til venstre var bakeri

Gruppebilde fra Sund, 1898. Fra «Bryggemyren».

Fra Sund, 1898

To bunadskledde kvinner med river, Sund, 1898

Lensmannsvatnet ved Klokkarvik i Sund, 1898

Utsikt mot Daganeset og Lerøyosen, Klokkarvik i Sund, 1898

Daganeset ved Klokkarvik i Sund, 1898

Trolig portrett av landhandler og baker Anders Absalonsen Taranger (1829-1910) og kona Inga Taranger (f. 1834), Klokkarvik i Sund, 1898. De var foreldre til professor Absalon Taranger

Gårdshus i Sund, trolig ved Klokkarvik

Galeas i Lerøyosen utenfor Klokkarvik i Sund, 1898

Åtte personer rundt hagebord i Signy Wesenbergs hage ved Klokkarvik i Sund, 1898

Gruppeportrett, 14 personer i hagen til Signy Wesenberg ved Klokkarvik i Sund, 1898

Gruppeportrett, fjorten personer i Signy Wesenbergs hage ved Klokkarvik i Sund, 1898

Fra Daganeset, Klokkarvik i Sund, 1898

Mann utenfor huset til Anders og Inga Taranger ved Klokkarvik i Sund

Tre personer, trolig fra Sund

**********

Bukken i Sund (Årstal mellom 1920-1939)

Bukken i Sund (Årstal mellom 1920-1939)

Bukken i Sund (Årstal mellom 1920-1939)

Bukken i Sund (Årstal mellom 1920-1939)

Prestegården i Sund (Årstal mellom 1920-1939)