Grendalaget

Styret i Grendalaget for 2023/24 er:

 
Som det fremgår av årsmøtereferatet ser det nye styret ut som følger:
Leder: Randi Børnes Dåvøy (Ny valgt for 1 år)
Nestleder: Ketil Christensen (Ny valgt for 2 år)
Sekretær: Marius F. Sylta (2 år)
Kasserer: Ronald Slettebakken (2 år)
Styremedlem/hussjef: Yngve Siad Johnsen (Gjenvalgt for 2 år)
Styremedlem: Per Matthews (Ny, valgt for 2 år)
Styremedlem: Ole Vikøren (Ny, valgt for 2 år)
Varamedlem: Silje Rokstad Børnes (Ny valgt for 1 år)
Varamedlem: Christina Dida E. Toft (Ny valgt for 1 år)
Revisor : Jorunn Aanes (Gjenvalgt for 1 år)
Revisor:  May Elin Limevåg (Gjenvalgt for 1 år)

Pris for utleige av Grendahuset (konto nr: 3628 50 46682)

Pris for medlemmer: 2000,-
Pris for ikke-medlemmer: 3000,-
Tillegg for bruk av musikk/lydanlegg: 500,-
Barneselskap (kun medlemmer): 400,-

Pris for medlemskap er kr 200,- for enkeltmedlem og kr 400,- for familiemedlemskap.

Konto nr. 3628 50 46682


REFERAT FRÅ STYREMØTER 2021 FINN DU HER:

REFERAT FRÅ STYREMØTER 2020 FINN DU HER:

 

REFERAT FRÅ STYREMØTER 2017-2019 FINN DU HER: