Båtlaget

Klokkarvik Båtlag ligg i Sund kommune sør på Sotra, og er medlem i KNBF

 G P S. Pos.N 60.224830 – E 005.154840

Styret i Klokkarvik Båtlag:

  • Leiar: Iver Wake , mobil +47 415 32 462 epost: ive-w@online.no
  • Havnesjef: Tom Thormodsen mobil +47 926 07 148
  • VIPPS konto: KBL 548005 – Vennligst referer til registrerings nr eller båtnamn eller kva betalinga gjeld.

Oppdatert 06.04.2021:

Klokkarvik Båtlag har gjort styrevedtak om å fjerna begrensinga på antal medlemmer i KBL, og ynskjer nye medlemmer velkomne i Klokkarvik Båtlag.

Klokkarvik Båtlag har ei heilårshamn, som ligg på søraustre sida av Sotra med utsyn over Lerøyosen og båttrafikken der.Her er 58 Båtplasser + Trekai, og i tillegg har vi 3 gjesteplasser. Vi er 50 andelseigarar. Vi har eige Klubbhus og Slipp, der vi kan slippe båter opptil 5.5 tonn.Klubbhuset inneheld minikjøkken/møterom oppe, toalett og dusj med tillaga vaskemaskintilkobling nede.På bryggene har vi plass til 3 gjestande båtar.Her er også tilrettelagt for Bubilparkering med 5 heilårsplasser. 

Gjestebåter. Takstar :

Sjå oppslagstavle på molo.
Pris kr.200.- inkl.Straum pr. påbegynt døgn.

Fylling vatn: Ja
Straum: Ja
Søppeltømming:Nei

Bubilparkering. Takstar:

Båtlaget tilbyr oppstilling av opptil 5 bubilar.
Pris kr.200.- inkl.Straum pr. påbegynt døgn

Fylling av vatn: Ja
Straum: Ja
Tømming av toalett: Ja
Tømming av spillvatn: Ja
Søppeltømming:Nei

Prisliste m/m for Klokkarvik Båtlag oppdatert pr.22.02.2020

Båtlaget hadde pr.31.12.2016. 80 medlemmer, av desse 44 andelseigarar.
Årskontigenten for medlemmer kr.300.-Moloandel kr.56000.- Hamneavgift.

Bryggeleige for andelseigarar er differensiert etter båtbreidda.
Framleige/Utleige for medlemmer uten moloandel og vanlege leigetakere.
Sommarleige betalast på forskot, og vinterleige betalast på etterskot.
Bryggeleige sommar f.o.m 01.05. t.o.m 30.09  kr.2200.-
Bryggeleige vinter f.o.m  01.10. t.o.m 30.04  kr.2300.-

Leige av slipp.

Gratis for andelshavere.
For andre:

kr.1000.- for Båter opp til 26 fot.
kr.1200.- for Båter over 26 fot  Inntil 5.5 tonn.
Pris gjeld for leige opptil 3 dager, men ved ueigna vær vert lengre tid vurdert.

 

Vinterleige på land.

Medlemmer med moloandel betaler ikkje for vinterleige på land.

Båtar opp til   23 fot    kr.700.-
Båtar frå 23 – 28 fot   kr.1000.-
Båtar over 28 fot        kr.1400.-
Oppsett med (kranbil etc.) betalast av båteigar.

Bruk av Slipprampe for ikkje medlemmer

kr.100.- for Utsetjing
kr.100.- for Opptak

Parkering på Båtlaget sitt område.

Det er fri parkering for medlemmer med kort.
Parkeringsavgift for parkering med bil, uten kort.
Innkjøring for på og avstigning, eller stans inntil 1 time, ingen avgift.
For parkering ellers, betales det avgift med kr.200.- pr. døger.

Straum.

Etter vinteropplag, betalast straum etter avlest forbruk.

Dugnad.

Anntall timer dugnad for medlemmer med moloandel er 10 timer pr. år
Sats for ikkje deltatt dugnadarbeid pr. time kr.50.-

Tildeling av moloandel og båtplasser.

Tildeles medlemmer etter ansienitet på venteliste.
Medlemmer busette i Sund vil ha prioritet framfor andre medlemmer.

Rutine for betaling.
Legg pengene i ein konvolutt som ligg i kasse ved siden av døra i klubbhuset eller ta med ein bankgiroblankett. Skriv namn og reg nr. på bil eller båt,og slepp konvolutten ned i brevsprekken. Noter og kva betalinga gjeld: Bruk av slipprampe,bubilparkering, vanleg parkering eller overnatting med båt.

God reise vidare og velkomen attende ved seinare høve

                                         Helsing Klokkarvik båtlag