Båtlaget

Klokkarvik Båtlag ligg i Sund kommune sør på Sotra, og er medlem i KNBF

 G P S. Pos.N 60.224830 – E 005.154840

 

 

 

 

 

 

Styret i Klokkarvik Båtlag:

 • Leiar: Iver Wake , mobil +47 415 32 462 epost: ive-w@online.no
 • Havnesjef: Tom Thormodsen mobil +47 926 07 148
 • VIPPS konto: KBL 548005 – Vennligst referer til registrerings nr eller båtnamn eller kva betalinga gjeld.

Oppdatert 06.04.2021:

Klokkarvik Båtlag har gjort styrevedtak om å fjerna begrensinga på antal medlemmer i KBL, og ynskjer nye medlemmer velkomne i Klokkarvik Båtlag.

Klokkarvik Båtlag har ei heilårshamn, som ligg på søraustre sida av Sotra med utsyn over Lerøyosen og båttrafikken der. Her er 58 båtplasser + trekai, og i tillegg har vi 3 gjesteplasser. Vi har eige klubbhus og slipp, der vi kan slippe båtar opptil 5.5 tonn. Klubbhuset inneheld minikjøkken/møterom oppe, toalett og dusj med tillaga vaskemaskintilkobling nede. På bryggene har vi plass til 3 gjestande båtar. Her er også tilrettelagt for bubilparkering med 5 heilårsplassar.

Gjestebåter, takstar :

Sjå oppslagstavle på molo.
Pris kr.200.- inkl. straum pr. påbegynt døgn.

 • Fylling vatn: Ja
 • Straum: Ja
 • Søppeltømming: Nei

Bubilparkering, takstar:

 • Båtlaget tilbyr oppstilling av opptil 5 bubilar.
  Pris kr.200.- inkl. straum pr. påbegynt døgn
 • Fylling av vatn: Ja
  Straum: Ja
 • Tømming av toalett og spillvatn: Ja. Kum for tømming finn ein ved parkeringsplassen på nordsida av klubbhuset.
 • Oppvaskkum med varmt og kaldt vatn: Ja
 • Søppeltømming: Ja

Prisliste m.m for Klokkarvik Båtlag oppdatert pr. 06.06.2024:

For medlemmer blir priser for fast båtplass, bryggeleige m.m informert om ved innmelding, og endringar på dette blir sendt ut til alle medlemmer etter at endringar er vedteke.
Framleige/utleige for medlemmer med midlertidig leigekontrakt:
Sommarleige betalast på forskot, og vinterleige betalast på etterskot.
Bryggeleige sommar f.o.m 01.05. t.o.m 30.09 kr.2500.-
Bryggeleige vinter f.o.m 01.10. t.o.m 30.04 kr.2700.-

Leige av slipp:

Gratis for medlemmer med fast båtplass.

 • For andre:
 • kr.1300.- for Båter opp til 26 fot.
 • kr.1500.- for Båter over 26 fot Inntil 5.5 tonn.
 • Pris gjeld for leige opptil 3 dager, men ved ueigna vær vert lengre tid vurdert.

Vinteropplag på land:

Medlemmer med fast båtplass betalar ikkje for vinteropplag på land.

 • For andre:
 • Båtar opp til 23 fot kr.1000.-
 • Båtar frå 23 – 28 fot kr.1300.-
 • Båtar over 28 fot kr.1700.-
 • Oppsett (kranbil etc.) betalast av båteigar.

Bruk av Slipprampe for ikkje-medlemmer:

 • kr.100.- for utsetjing
 • kr.100.- for opptak

Parkering på båtlaget sitt område:

Det er fri parkering for medlemmer med kort.
Parkeringsavgift for parkering med bil, uten kort:
Innkjøring for på og avstigning, eller stans inntil 1 time, ingen avgift.
For parkering elles, betalast det avgift med kr.200.- pr. døger.

Straum:

Etter vinteropplag betalast straum etter avlest forbruk.

Dugnad:

Tal på timar dugnad for medlemmer er 10 timer pr. år
Sats for ikkje deltatt dugnadarbeid pr. time kr.200,-

Rutine for betaling, gjestar:

 • VIPPS-nummer 548005 (Klokkarvik båtlag) – Vennligst referer til registreringsnummer eller båtnamn eller kva betalinga gjeld.
  For bubilar kan ein også betale via parknsleep-appen.
 • Kontantbetaling:
  Legg pengane i ein konvolutt som ligg i kasse ved sida av døra i klubbhuset, eller ta med ein bankgiroblankett. Skriv namn og registreringsnummer på bil eller båt, og slepp konvolutten ned i brevsprekken. Noter og kva betalinga gjeld: Bruk av slipprampe, bubilparkering, vanleg parkering eller overnatting med båt.

God reise vidare, og velkomen attende ved seinare høve.

Helsing Klokkarvik båtlag