Hvordan blir fremtiden for Klokkarvik?

Torsdag 24. januar 2019 kl. 18:00 samler vi oss for å få vite om planer for bygda vår.

 

Representanter fra politikere og administrasjon i sund kommune, utbyggere samt lag og foreninger fra Klokkarvik samles til å gjøre greie for planer og drøfte idéer.

 

  • Noen av spørsmålene som representantene vil bli presentert er:
  • Hva skjer med veien mellom Kontakten og Opseth?
  • Hva finnes av utbyggingsplaner for bygda?
  • Hvordan gjør vi det mer attraktivt å bygge og bo her?
  • Kan vi sammen lage en ny «levande bygd» – plan som forplikter oss og kommunen?

 

Hvilke spørsmål/tanker sitter du med til å få en attraktiv bygd?

Arr: Klokkarvik Grendalag           www.klokkarvik.no                      Konto: 3628.50.46682

Orgnr: 999 614 000                          Mail: klokkar@gmail.com               Vippsnr: 103952