Innkalling til årsmøte i Grendalaget.

Tirsdag 12.mars kl. 19 på Grendahuset.

Saksliste:

-Godkjenning av innkalling

-Godkjenning av regnskap og budsjett

-Godkjenning av årsmelding

-Innkomne saker

-Vel møtt.