Sund Skule 1973

Frå Katharina Refvik har eg fått nokre bilder frå bestefarens album. Det er to bilder året 1973 som viser 1.klasse det året og nye skulen året etter den stod ferdig i 1972. Her er nok mange som kjenner seg att. Send meg gjerne navn på messenger dei som kan navna og på lærerinne.