Grendalagets styre 2023/2024

Styret i Grendalaget for 2023/24 er:

Som det fremgår av årsmøtereferatet ser det nye styret ut som følger:
  • Leder: Randi Børnes Dåvøy (Ny valgt for 1 år)
  • Nestleder: Ketil Christensen (Ny valgt for 2 år)
  • Sekretær: Marius F. Sylta (2 år)
  • Kasserer: Ronald Slettebakken (2 år)
  • Styremedlem/hussjef: Yngve Siad Johnsen (Gjenvalgt for 2 år)
  • Styremedlem: Per Matthews (Ny, valgt for 2 år)
  • Styremedlem: Ole Vikøren (Ny, valgt for 2 år)
  • Varamedlem: Silje Rokstad Børnes (Ny valgt for 1 år)
  • Varamedlem: Christina Dida E. Toft (Ny valgt for 1 år)
  • Revisor : Jorunn Aanes (Gjenvalgt for 1 år) Revisor:  May Elin Limevåg (Gjenvalgt for 1 år)
 
Du finn dette og meir opplysninger under lenka «Grendalaget»