Båtlaget

Dette er ei førebels side på Klokkarvik.no tilhøyrande Klokkarvik  Båtlag.

 G P S. Pos.N 60.224830 – E 005.154840

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokkarvik Båtlag ligg i Sund kommune sør på Sotra, og er medlem i KNBF

båtlaget1

 

 • Klokkarvik Båtlag har ei heilårshamn, som ligg på søraustre sida av Sotra med utsyn over Lerøyosen og båttrafikken der.Her er 58 Båtplasser + Trekai, og i tillegg har vi 3 gjesteplasser.Vi er rundt 80 medlemmer og av desse er 44 andelseigarar. Vi har eige Klubbhus og Slipp, der vi kan slippe båter opptil 5.5 tonn.Klubbhuset inneheld minikjøkken/møterom oppe, toalett og dusj med tillaga vaskemaskintilkoblong nede.På bryggene har vi plass til 3 gjestande båtar.Her er også tilrettelagt for Bubilparkering med 5 heilårsplasser. 

  Gjesteplasser. Takstar

  Sjå oppslagstavle på molo.

  Pris kr.200.– inkl.Straum pr. påbegynt døgn.

  • Fylling vatn: Ja
  • Straum: Ja
  • Søppeltømming:Nei

   

  Bubilparkering. Takstar

  Båtlaget tilbyr oppstilling av opptil 5 bubilar.

  Pris kr.200.- inkl.Straum pr. påbegynt døgn

  • Fylling av vatn: Ja
  • Straum: Ja
  • Tømming av toalett: Ja
  • Tømming av spillvatn: Ja
  • Søppeltømming:Nei

 

 • Gjestande båtar og bubilar betaler kontant. Rutine for dette er vist ved oppslag i hamna.Kontaktpersoner er Hamneskjef og Leiar

Til Oppslagtavla i hamna.

 

 

 • Prisliste m/m for Klokkarvik Båtlag oppdatert pr.01.04.2017.Båtlaget hadde pr.31.12.2016. 80 medlemmer, av desse 44 andelseigarar.Årskontigenten for medlemmer kr.300.-Moloandel kr.56000.- 

  Hamneavgift.

  Bryggeleige for andelseigarar er differensiert etter båtbreidda.

  Framleige/Utleige for medlemmer uten moloandel og vanlege leigetakere.

  Sommarleige betalast på forskot, og vinterleige betalast på etterskot.

  Bryggeleige sommar f.o.m 01.05. t.o.m 30.09  kr.2200.-

  Bryggeleige vinter.   f.o.m  01.10. t.o.m 30.04  kr.2300.-

   

  Leige av slipp.

  Gratis for andelshavere.

  For andre:

  kr.1000.- for Båter opp til 26 fot.

  kr.1200.- for Båter over 26 fot  Inntil 5.5 tonn.

  Pris gjeld for leige opptil 3 dager, men ved ueigna vær vert lengre tid vurdert.

   

  Vinterleige på land.

   

  Medlemmer med moloandel betaler ikkje for vinterleige på land.

  Båtar opp til   23 fot    kr.700.-

  Båtar frå 23 – 28 fot   kr.1000.-

  Båtar over 28 fot        kr.1400.-

  Oppsett med (kranbil etc.) betalast av båteigar.

   

  Bruk av Slipprampe for ikkje medlemmer

  kr.100.- for Utsetjing

  kr.100.- for Opptak

   

  Parkering på Båtlaget sitt område.

  Det er fri parkering for medlemmer med kort.

  Parkeringsavgift for parkering med bil, uten kort.

  Innkjøring for og avstigning, eller stans inntil 1 time, ingen avgift.

  For parkering ellers, betales det avgift med kr.50.- pr. døger.

   

  Straum.

  Etter vinteropplag, betalast straum etter avlest forbruk.

   

  Dugnad.

  Anntall timer dugnad for medlemmer med moloandel er 10 timer pr. år

  Sats for ikkje deltatt dugnadarbeid pr. time kr.50.-

   

  Tildeling av moloandel og båtplasser.

  Tildeles medlemmer etter ansienitet på venteliste.

  Medlemmer busette i Sund vil ha prioritet framfor andre medlemmer.

   

   

  Rutine for betaling.

   

  Legg pengene i ein konvolutt som ligg i kasse ved siden av døra i klubbhuset eller ta med ein bankgiroblankett.

   

  Skriv namn og reg nr. på bil eller båt,og slepp konvolutten ned i brevsprekken.

  Noter og kva betalinga gjeld: Bruk av slipprampe,bubilparkering, vanleg parkering eller overnatting med båt.

   

  God reise vidare og velkomen attende ved seinare høve

   

                                           Helsing Klokkarvik båtlag