Båtlaget

Klokkarvik Båtlag ligg i Sund kommune sør på Sotra, og er medlem i KNBF

 G P S. Pos.N 60.224830 – E 005.154840

Styret i Klokkarvik Båtlag:

  • Leiar: Iver Wake , mobil +47 415 32 462 epost: ive-w@online.no
  • Havnesjef: Tom Thormodsen mobil +47 926 07 148
  • VIPPS konto: KBL 548005 – Vennligst referer til registrerings nr eller båtnamn eller kva betalinga gjeld.

Klokkarvik Båtlag har ei heilårshamn, som ligg på søraustre sida av Sotra med utsyn over Lerøyosen og båttrafikken der.Her er 58 Båtplasser + Trekai, og i tillegg har vi 3 gjesteplasser.Vi er rundt 80 medlemmer og av desse er 44 andelseigarar. Vi har eige Klubbhus og Slipp, der vi kan slippe båter opptil 5.5 tonn.Klubbhuset inneheld minikjøkken/møterom oppe, toalett og dusj med tillaga vaskemaskintilkobling nede.På bryggene har vi plass til 3 gjestande båtar.Her er også tilrettelagt for Bubilparkering med 5 heilårsplasser. 

Gjestebåter. Takstar :

Sjå oppslagstavle på molo.
Pris kr.200.- inkl.Straum pr. påbegynt døgn.

Fylling vatn: Ja
Straum: Ja
Søppeltømming:Nei

Bubilparkering. Takstar:

Båtlaget tilbyr oppstilling av opptil 5 bubilar.
Pris kr.200.- inkl.Straum pr. påbegynt døgn

Fylling av vatn: Ja
Straum: Ja
Tømming av toalett: Ja
Tømming av spillvatn: Ja
Søppeltømming:Nei

Prisliste m/m for Klokkarvik Båtlag oppdatert pr.22.02.2020

Båtlaget hadde pr.31.12.2016. 80 medlemmer, av desse 44 andelseigarar.
Årskontigenten for medlemmer kr.300.-Moloandel kr.56000.- Hamneavgift.

Bryggeleige for andelseigarar er differensiert etter båtbreidda.
Framleige/Utleige for medlemmer uten moloandel og vanlege leigetakere.
Sommarleige betalast på forskot, og vinterleige betalast på etterskot.
Bryggeleige sommar f.o.m 01.05. t.o.m 30.09  kr.2200.-
Bryggeleige vinter f.o.m  01.10. t.o.m 30.04  kr.2300.-

Leige av slipp.

Gratis for andelshavere.
For andre:

kr.1000.- for Båter opp til 26 fot.
kr.1200.- for Båter over 26 fot  Inntil 5.5 tonn.
Pris gjeld for leige opptil 3 dager, men ved ueigna vær vert lengre tid vurdert.

Vinterleige på land.

Medlemmer med moloandel betaler ikkje for vinterleige på land.

Båtar opp til   23 fot    kr.700.-
Båtar frå 23 – 28 fot   kr.1000.-
Båtar over 28 fot        kr.1400.-
Oppsett med (kranbil etc.) betalast av båteigar.

Bruk av Slipprampe for ikkje medlemmer

kr.100.- for Utsetjing
kr.100.- for Opptak

Parkering på Båtlaget sitt område.

Det er fri parkering for medlemmer med kort.
Parkeringsavgift for parkering med bil, uten kort.
Innkjøring for på og avstigning, eller stans inntil 1 time, ingen avgift.
For parkering ellers, betales det avgift med kr.200.- pr. døger.

Straum.

Etter vinteropplag, betalast straum etter avlest forbruk.

Dugnad.

Anntall timer dugnad for medlemmer med moloandel er 10 timer pr. år
Sats for ikkje deltatt dugnadarbeid pr. time kr.50.-

Tildeling av moloandel og båtplasser.

Tildeles medlemmer etter ansienitet på venteliste.
Medlemmer busette i Sund vil ha prioritet framfor andre medlemmer.

Rutine for betaling.
Legg pengene i ein konvolutt som ligg i kasse ved siden av døra i klubbhuset eller ta med ein bankgiroblankett. Skriv namn og reg nr. på bil eller båt,og slepp konvolutten ned i brevsprekken. Noter og kva betalinga gjeld: Bruk av slipprampe,bubilparkering, vanleg parkering eller overnatting med båt.

God reise vidare og velkomen attende ved seinare høve

                                         Helsing Klokkarvik båtlag