Oppdatert nettside

Nettsida vår er no oppdatert da malen som vart brukt tidligere ikkje fungerte skikkelig. Alle fotoalbum er også no oppdatert slik at linkane virker.

mvh admin.