Stemmegarden i Sundsvatnet

Det er fleire som har spurt meg (Jarle) om kva som skjer med stemmegarden i Sundsvatnet.  Nokon har registrert at det har vore ein «befaring» der, og det er frykt for at ein gravemaskin plutselig står der for å riva ned dette kulturminnet.
Eg har spurd på kommunen om kva som skjer, og har fått slikt svar:

» Hei. SUND VA  har sett på stemmegarden.  Det er strenge krav til slike «dam-anlegg» i dag.  difor er det ansvar knytt til ikkje å gjera noko.
Sidan Sundsvatnet no ikkje vert utnytta, fremstår senking av vasstanden som eit aktuelt alternativ.  Om det då er aktuelt å ta vare på stemmegarden
er vel ikkje vurdert.»

mvh
Gerhard Inge.