klopp

Fantastisk dugnad på stiane

Då var dei to siste bruene på stien mellom utsikten og Lavoen ferdig. Takk til Bergen og omland friluftsråd for materialer og dugnadsgjengen for arbeidet med å frakte inn alt og skru sammen. Då er det bare å prøve ein mykje tørrere sti.

(saksa frå Facebook, Berit Karin Hammersland)