NB! Utsatt til 30/3! (Årsmøte i Klokkarvik Grendalag torsdag 16.03.2023. Klokken 1900.)

Årsmøte i Klokkarvik Grendalag torsdag 16.03.2023. Klokken 1900.
Saker må være fremlagt til styre innen 15.03.2023 på klokkar@gmail.com
Vel møtt.