Årsmøte Grendalaget 2022

Det blir avholdt årsmøte i Klokkarvik Grendalag mandag 14.mars klokken 19. Saker til årsmøtet må være styret i hende seinest fredag 11.mars
Vel Møtt!