Årsmøte referat og nytt styre

Grendalaget melder at det har vore avholdt årsmøte og styremøte den 02.05.2021.

Referat finn du under lenka «Grendalaget»

Av ulike årsaker ble det holdt tre møter:
1) styremøte med «gammelt» styre
2) årsmøte
3) styremøte med «nytt» styre.

Som det fremgår av årsmøtereferatet ser det nye styret ut som følger:
Leder: Frode Wessel Jansen
Nestleder: Frank Tollefsen
Sekretær: Marius O. Sylta
Kasserer: Vegard Sælensminde
Styremedlem/hussjef: Yngve Siad Johnsen
Styremedlem: Randi Børnes Dåvøy
Styremedlem: Christina Dida Eikeseth Toft
Varamedlem: Alexander Børnes
Varamedlem Ketil Christensen