Oppdatert info frå Klokkarvik Båtlag

Styret i Klokkarvik Båtlag melder:

 

Klokkarvik Båtlag har gjort styrevedtak om å fjerna begrensinga på antal medlemmer i KBL, og ynskjer nye medlemmer velkomne i Klokkarvik Båtlag. Det er og no 50 andelseigarar i Båtlaget. For info sjå sida her : Klokkarvik Båtlag