UTSATT: Årsmøte Sund Kystlag torsdag 19. mars klokka 1900

Pga av corona og myndigheters anbefalinger er årsmøtet utsatt!
 

 
Det vert årsmøte i Sund Kystlag på torsdag 19. mars klokka 1900 i sjøaktivitetsenteret på Klokkarvik. Saker til årsmøtet må vera styret i hende seinast 12. mars.
Papir til årsmøtet vert lagt ut på www.sundkystlag.no.
 
Vel møtt!