Utsatt: Innkalling til årsmøte i Klokkarvik Grendalag

Årsmøte utsatt inntil videre.

Tid: Onsdag 18.mars 2020 kl.19:00

Stad: Grendahuset

Saksliste :

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av regnskap/budsjett
  • Godkjenning av årsmelding
  • Valg
  • Innkomne saker

Saker til årsmøtet må være i hende styret 1 uke før årsmøtet

Vel møtt

Hilsen Klokkarvik Grendalag v/Frode Wessel Jansen