TIL VENNER AV SUND KYSTLAG!

Julemessen i Grendahuset 24. nov 2019  kl 14 til 18. (Utstillerne kommer kl 12)
Julemessen er veldig viktig for økonomien i laget og for å skape oppslutning om arbeidet vårt. Derfor håper vi at mange vil være med og gjøre arrangementet vellykket.
1. Vi trenger flere små eller større gevinster!  Vil du bidra?
2. Noen må lage til i Grendahuset på forhånd.  Vi trenger flere.

3. Det trengs folk til å rydde opp etterpå. Også her trenger vi flere!

4. Til kafeen trenger vi kaker. Kan du bake? Da ønsker vi tilbakemelding nå.

SUND KYSTLAG ER FOR ALLE!  Vi låner ut kajakker gratis.  Vi tar barnehagen med på fisketur.  Vi etablere nå samarbeid med Solhaug om aktiviteter. Vil du være med på rotur rundt Lerøy og Bjelkarøy til våren?  Vær med og skap oppslutning om Kystlaget.  Vi trenger liv og røre i bygda vår!

Ønsker tilbakemelding på SMS eller e-post
Johannes. Tlf. 982 23 733
Jarle.  Tlf. 922 80 868 epost jarle.saelensminde(krøllalfa)bkkfiber.no