Årsmøte Sund Kystlag

Velkomen til

ÅRSMØTE I SUND KYSTLAG

Onsdag 20.mars kl 19

i Sjøaktivitet-senteret, Klokkarvik.

Saker må sendast styret innan  11. mars.

Styret.