Kva skjer på Klokkarvik

Til stades:

Frå Sund kommune:  Svein Otto Jacobsen frå planutvalet, ordførar Kari Anne Landro, Robert Kaupang Sæle frå Areal , Ole Karsten Midtgård, leiar for Areal

Firma:  Telle Trearbeid a/s, Norgeshus, TA Prosjekt A/S

Organisasjonar: Klokkarvik grendalag, Sund kystlag, Sund sokneråd

Det var 44 tilhøyrarar til stades

På lenka under kan du laste ned pdf med referat frå møtet «Ka skjer på Klokkarvik»

KA SKJER PÅ KLOKKARVIK – REFERAT FRÅ MØTE